Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak

Environmentální výchova

Pro návrat na úvodní stránku klikněte zde

Ekoškola

Mezinárodní program, který umožňuje žákům školy, aby se sami podíleli na ekologizaci provozu školy.

Více »

Charita

Konáním charitativních akcí naše škola podněcuje u žáků rozvoj sociálního cítění a pocit sounáležitosti s potřebnými.

Více »

Seminární práce

Naši žáci během let vytvořili velké množství kvalitních seminárních prací, které prezentovali široké veřejnosti.

Více »

Exkurze

Naše škola pořádá velké množství exkurzí, které přímo navazují na probírané učivo.

Více »

Přírodní učebna

Cílem projektu zaHRAda je podpořit rozvoj environmentální výchovy na naší škole.

Více »